Ambulance

Telefonní kontakt

chirurgická ambulance – 312 575 143

úrazová ambulance – 312 575 143

interní ambulance – 312 575 137

gynekologicko-porodnická ambulance – 312 515 158,  umístění detašované

lékařská služba první pomoci – 312 575 155

 

V rámci urgentního příjmu ordinují ambulance chirurgické, úrazová, interní, detašovaná gynekologicko-porodnická a ambulance lékařské služby první pomoci. Urgentní příjem rovněž disponuje konziliáři ze speciálních ambulancí a oddělení nemocnice, kteří jsou v případě potřeby přivoláni. Pacienti jsou vyšetřeni a ošetřeni, případně je rozhodnuto o jejich expektaci či příjmu na příslušné oddělení.