Expektační lůžková část

Telefonní kontakt 312 575 272

Expektační lůžková část urgentního příjmu – vysokoprahová – disponuje centrálně monitorovanými vybavenými expektačními lůžky a resuscitačním lůžkem na zákrokovém sále – emergency room. Vstupem určeným pro zdravotnickou záchrannou službu jsou zde přebíráni pacienti od záchranné služby v akutním ohrožení života. Na expektačních lůžkách jsou sledováni a krátkodobě léčeni pacienti s vysokou prioritou ošetření – triáže, v rámci diagnostické rozvahy a provedení nezbytných vyšetření. Resuscitační lůžko slouží k zajištění pacientů v přímém ohrožení života a k provedení urgentních vyšetření a léčebných zákroků před dalším směřováním na intenzivní lůžka nemocnice, operační sály nebo vyšší pracoviště.