Recepce - kontaktní místo

Tel. 312  575 222,


Recepce je místo prvního kontaktu zdravotnického pracovníka se všemi příchozími pacienty. V čekárně urgentního příjmu – nízkoprahová část – je digitální vyvolávací zařízení, které každému pacientovi přiřadí číslo dle jeho zdravotních obtíží. Recepce tímto číslem pacienta vyvolá a provede třídění (triáž) a určí vstupní prioritu ošetření pacienta – časovou naléhavost. Je určeno místo ošetření (ambulance), kde je pacient přiděleným číslem vyvolán k ošetření.