Informace pro pacienty

Všichni pacienti v čekárně urgentní příjmu si na vyvolávacím digitálním zařízení navolí dle svých obtíží a nabídky příslušnou odbornost. Dále se řídí pokyny zobrazenými na obrazovce zařízení. Zařízení vydá číslo, pod kterým budou vyvoláni k recepci. Číslo není pořadové, akutní stavy mají vyšší prioritu. Na recepci zdravotnický personál zhodnotí zdravotní obtíže a provede triáž – třídění pacienta a určí prioritu, pořadí ošetření. Současně zavede potřebná data do nemocničního informačního systému – NIS. Poté je pacient odeslán do příslušné ambulance, kde ho také vyvolají pod stejným přiděleným číslem. Pacienti s nejvyšší prioritou jsou ošetřeni ihned.

 

 

 

 

Triážní schéma