Urogynekologická ambulance

Vyšetření a dispenzarizace pacientek s únikem moči. 

 

Umístění

Budova D

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

Středa: 9:00 - 12:00

 

Objednání

Tel: 312 575 126

(v ordinačních hodinách)

 

Lékař

MUDr. Sehnalová