Urogynekologická ambulance

Vyšetření a dispenzarizace pacientek s únikem moči. 

 

Umístění

Budova D

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

Úterý: 13:00 - 14:00

Středa: 8:30 - 10:30

 

Objednání

Tel: 312 575 126

(v ordinačních hodinách)

 

Lékař

MUDr. Sehnalová

Sestra

Rabasová