O nás

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje laboratorní vyšetření a služby pro lůžková oddělení Nemocnice Slaný, pro ambulance praktických lékařů a specialistů města Slaný a celého slánského regionu. Provoz je zajištěn denní a pohotovostní službou.

Naše pracoviště je součástí Registru klinických laboratoří v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví. Kvalita činnosti laboratoře je v souladu se systémem kvality dle mezinárodní normy ISO 15189 a byla potvrzena prostřednictvím auditu vykonaného Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti JEP.

Naší hlavní činností je poskytovat klinikům výsledky laboratorních vyšetření, které jim napomáhají při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a vedení účinné terapie. Dále důsledná kontrola a dodržování preanalytické fáze vyšetření (příprava pacienta, správný odběr, transport a uchovávání vzorků biologického materiálu), analytické fáze ( vhodné a ověřené metody, které odpovídají platným normám a nejnovějším vědeckým poznatkům) a postanalytické fáze (zpracování a přenos dat na klinická oddělení včetně jejich kontroly).

 

laborator-devcata.jpg