Výzva: č. 4

logo-na-web-irop_cz1.jpg

 

Projekt „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Slaný prostřednictvím pořízení technologií, vybavení a realizací aktivit, které povedou ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zabezpečovaných informačních a komunikačních systémů v identifikovaných oblastech. Projektové aktivity výrazně navyšují a zkvalitňují zabezpečení stávajících informačních a komunikačních systémů žadatele. Technická opatření navržená v rámci projektu doplňují nebo rozšiřují stávající funkcionalitu informačních a komunikačních systémů tak, aby naplňovala požadavky definované zákonem.

 

Cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti v oblastech dle technických opatření dle Vyhlášky č. 82/2018 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Tyto oblasti žadatel v rámci přípravy projektového záměru identifikoval, popsal potřebu jejich zabezpečení a v rámci projektu dojde k nasazení nových technologií, které přispějí ke zvýšení kybernetické bezpečnosti žadatele.

 

Cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti podle zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

 

Výsledkem projektu tak bude bezpečné prostředí nemocnice, které bude naplňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost, funkční a bezpečné systémy nemocnice a zvýšení obrany proti nežádoucím vlivům. Dojde ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zabezpečovaných systémů, kdy nová míra zabezpečení bude reflektovat technické a technologické možnosti, kterými bude dosaženo potřebné míry zvýšené kybernetické bezpečnosti.

 

Důsledkem realizace projektu bude zvýšená kybernetická bezpečnost žadatele.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).