Ambulance

Akupunktura

Ambulance pro léčbu bolesti

Cévní chirurgická ambulance + ambulance pro bércové vředy

Cévní interní ambulance

CT vyšetření

Dětská alergologická ambulance

Dětská gastroenterologická ambulance

Dětská nefrologická ambulance

Dětská neurologická ambulance

Dětská psychologická poradna

Diabetologická ambulance

Echokardiografie

Endokrinologická ambulance

Endoskopie

Ergometrie

Gastroenterologická a hepatologická ambulance

Gynekologická dětská ambulance

Gynekologická indikační ambulance

Gynekologická všeobecná ambulance

Gynekologická ultrazvuková ambulance

Hematologická ambulance

Holterovo monitorování srdečního rytmu

Holterovo monitorování krevního tlaku

Chirurgická příjmová ambulance

Chirurgická úrazová ambulance

Chirurgická všeobecná ambulance

Interní příjmová ambulance

Interní všeobecná ambulance

Kardiologická ambulance

Gynekologie - kardiotokografie

Laboratoř - odběry

Nefrologická ambulance

Neurologická ambulance

Onkologická ambulance

Onkochirurgická ambulance

ORL ambulance

Ortopedická ambulance

Ortopedie - screening dětských kyčlí

Ortopedická úrazová ambulance

Pohotovost dětská

Pohotovost dospělá

Poradna pro onemocnění prsu

Poradna pro rizikové novorozence

Poradna pro rizikové těhotenství

Psychiatrická ambulance

Revmatologická ambulance

Rentgen

Spirometrie

Test na nakloněné rovině – HUTT

Ultrazvuk

Urogynekologická ambulance

Urologická ambulance