Ambulance pro léčbu bolesti

Ambulance pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti a akupunktura zajišťuje konsiliární péči pro léčbu akutní bolesti, pooperační nebo porodnická analgezie.

 

 

Umístění

Budova C

(bývalý dětský pavilon)

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

Pá: 8:00 – 14:00

(MUDr. Růžena Šimáková)

 

Objednání

Tel: 312 575 380

(v ordinačních hodinách)