Anesteziologicko-resuscitační oddělení - ARO

  

Umístění

Přízemí budovy A vlevo

(plán nemocnice)

 

Na jaře roku 2008 byla oddělení udělena Akreditace v oboru anesteziologie a resuscitace. Pro nemocnici to znamená potvrzení kvality a rozsahu péče. Provoz oddělení odpovídá personálním zajištěním, technickým vybavením a charakterem péče požadavkům odborné společnosti ČSARIM JEP.

 

Lůžková resuscitační stanice s nepřetržitým provozem

Celkem 5 lůžek (dva jednolůžkové boxy, jeden třílůžkový pokoj) poskytuje péči v rozsahu – dlouhodobá UPV, invazivní i neinvazivní monitorování hemodynamiky, ICP, CRRT, ošetřovatelská péče.


Jedno lůžko v prostoru ARO, pro nemocné v závažném stavu jako příjmové, „expektační a diagnostické“ pro ZZS, plné technické vybavení pro zajištění stavů s ohrožením vitálních funkcí, bezbarierově je spojeno s komplementem radiodg. oddělení (CT, RTG, USG).

 

Anesteziologická pracoviště

  • Na operačních sálech nemocnice, ambulancích a diagnostických pracovištích (endoskopie, zobrazovací metody) – celkem sedm pracovišť.
  • Zajištění v denním provozu, s příslužbou anesteziologa v pohotovostní službě.
  • Podávány všechny typy celkové a místní anestezie pro dospělé i děti s monitorovaným průběhem.
  • Určité spektrum výkonů je prováděno v anestezii ambulantně s pooperačním dohledem.