Personální zajištění

Primář

Prim. MUDr. Milan Náprstek
Tel.: 312 575 355,

 

Zástupce primáře

MUDr. Růžena Šimáková

Tel.: 312 575 355,


Ordinář pro anesteziologii vedoucí lékař ambulance léčby bolesti

  1. MUDr. Růžena Šimáková


Zdravotní sestry

Vrchní sestra: Mgr. Petra Matouchová, tel. 312 575 355, 312 575 334,
Staniční sestra lůžkové části: Eva Aišmanová, tel. 312 575 355,

 

Kancelář oddělení

sekretářka: Radka Nobilisová
Tel. 312 575 354,