Personální zajištění

Primář

Prim. MUDr. Milan Náprstek
Tel.: 312 575 355,

 

Zástupce primáře

MUDr. Růžena Šimáková

Tel.: 312 575 355,


Ordinář pro anesteziologii vedoucí lékař ambulance léčby bolesti

  1. MUDr. Růžena Šimáková

 

Tým lékařů

MUDr. Jiří Dvořák

MUDr. Barbora Dupačová

MUDr. Dana Stehlíková

MUDr. David Hejduk

MUDr. Josef Vorel

MUDr. Jan Svoboda Šulák

MUDr. David Bakhtary

MUDr. Hana Mahdalová

 


Zdravotní sestry

Vrchní sestra: Mgr. Petra Matouchová, tel. 312 575 355, 312 575 334,
Staniční sestra lůžkové části: Jitka Češková, tel. 312 575 355

 

Kancelář oddělení

sekretářka: Radka Nobilisová
Tel. 312 575 335,