Základní charakteristika

Nemocnice byla k 1. lednu 1996 předána Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací bezúplatně Městu Slaný, které ji rozhodnutím rady města Slaný zřídilo jako příspěvkovou organizaci. Město si ponechalo veškerý nemovitý majetek a movitý majetek byl předán do užívání nemocnice.

 

Do působnosti Nemocnice Slaný spadají asi 3/5 bývalého kladenského okresu s počtem cca 43 000 obyvatel. Hranice spádové oblasti ve vztahu ke kladenské nemocnici tvoří obce: Brandýsek, Pchery a Smečno, které jsou od Slaného vzdáleny 6 resp. 10 km.

 

Dále do působnosti Nemocnice Slaný spadá část okresu Mělník, kde hranice tvoří Vltava v obci Kralupy nad Vltavou. Tato oblast činí cca 24 000 obyvatel. Po zrušení nemocnice v Lounech došlo k nárůstu pacientů z oblasti Severočeského kra­je.

 

Celková spádová oblast Nemocnice Slaný je cca 100 000 obyvatel.

 

Celkový počet lůžek: 314

 

Spádová oblast

spadova_oblast_653.gif

 

 

Výroční zprávy: 2018, 2019