Základní charakteristika

Nemocnice Slaný byla k 1. lednu 1996 předána Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací bezúplatně Městu Slaný, které ji rozhodnutím rady města Slaný zřídilo jako příspěvkovou organizaci. Město si ponechalo veškerý nemovitý majetek a movitý majetek byl předán do užívání nemocnice.

 

Nemocnice Slaný disponuje 309 lůžky a širokým spektrem specializovaných ambulancí. V posledních dvou dekádách získala status nadregionální nemocnice s významem převyšujícím nároky obvykle kladené na městské nestátní nemocnice a je klíčovým cílovým zařízením akutní lůžkové péče pro cca 3/5 bývalého okresu Kladno, pro přilehlou část bývalého okresu Mělník a přilehlou část Lounska. Jedná se o územně správně obtížně ohraničitelný region s počtem 100 – 120 000 obyvatel. Naši politiku neomezovat péči pouze na obyvatele Slánska oceňují nejen obyvatelé ze vzdálenějších sídel, ale především Záchranná služba Středočeského a Ústeckého kraje, která dlouhodobě vnímá slánskou nemocnici jako vstřícnou a flexibilní stran akutního lůžkového fondu, především v segmentu lůžek intenzivní péče. Zřízení urgentního příjmu na konci roku 2019, jeho spuštění v lednu 2020 a jeho provoz po celý rok Nemocnici Slaný definitivně zařadilo do sítě páteřních nemocnic, jak ji definovalo Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny.

 

Počtem 521 zaměstnanců (k 31. 12. 2020) zůstává slánská nemocnice jedním z největších zaměstnavatelů na Slánsku.

 

Spádová oblast

spadova_oblast_653.gif

 

 

Výroční zprávy: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022