Interní oddělení včetně interní JIP

Umístění

Budova A 1. patro

Budova B 2. patro 

(plán nemocnice)

 

V roce 2016 byla internímu oddělení prodloužena akreditace v oboru vnitřní lékařství 2. stupně, zároveň byla prodloužena platnost akreditace v oboru gastroenterologie. Pro nemocnici to znamená potvrzení kvality a rozsahu péče. 


Interní oddělení Nemocnice Slaný nabízí pacientům lůžkovou a ambulantní péči. Ambulantní péči zajišťuje všeobecná ambulance s 24-hodinovým provozem a řada specializovaných odborných ambulancí, které pokrývají celé spektrum interních oborů.


Interní oddělení Nemocnice Slaný poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oblasti vnitřního lékařství pro celou spádovou oblast.


Interní oddělení úzce spolupracuje se špičkovými interními a kardiolologickými pracovišti v Praze, především Všeobecnou fakultní nemocnicí a Nemocnicí na Homolce, s kterými je propojeno i personálně, a Fakultní nemocnicí na Královských Vinohradech. Spolupracuje a úspěšně se podílí na mnoha výzkumných projektech jak v rámci České republiky, tak na mezinárodní úrovni. O spolupráci s naším oddělením je na domácí i mezinárodní úrovni velký zájem. Díky těmto aktivitám se mohou naši pacienti dostat k nejmodernějším a nejnovějším diagnostickým metodám i léčebným postupům.


Kromě hospitalizační péče poskytuje oddělení již po mnoho let i specializovanou ambulantní péči v odborných ambulancích, ve kterých dispenzarizuje několik tisíc pacientů.


Interní oddělení nemocnice Slaný je personálně plně zajištěno, o pacienty se stará jak tým zkušených a erudovaných lékařů, v čele s primářem MUDr. Ondřejem Čermákem, tak kolektiv plně erudovaných sester a pomocného personálu. Lékaři i sestry Interního oddělení se kontinuálně vzdělávají v rámci postgraduálního studia, pravidelně se zúčastňují jak na domácích, tak zahraničních odborných kongresech, zapojují se do publikační činnosti.


Interní oddělení je velmi dobře vybaveno i po stránce technické, k dispozici je moderní diagnostické a laboratorní zařízení, které obsluhuje erudovaný zdravotnický personál.


V rámci nemocnice zcela bezproblémově spolupracujeme s ostatními odbornými odděleními, laboratoří a radiodiagnostickým oddělením.

 

 

Lůžková část interního oddělení

Nadstandardní pokoje

Jednotka intenzivní péče

Personální zajištění