Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní a metabolické péče (JIMP) poskytuje komplexní péči v oblasti akutní medicíny. Je vybavena nejmodernějšími přístroji.

 

V oblasti kardiologické péče poskytujeme nejmodernější možnosti léčby akutního infarktu myokardu, arytmií a dalších onemocnění.