Lůžková část interního oddělení

Lůžková část nabízí 35 lůžek na standardním oddělení A, 55 lůžek na standardním oddělení B a 9 lůžek na jednotce intenzivní a metabolické péče (JIMP).

 

Na interně A se soustředí především pacienti se srdečním onemocněním, oddělení se nachází v prvním patře budovy A. Na interně B se personál stará o pacienty se všemi interními diagnózami, oddělení je umístěno ve druhém patře budovy B.

 

Na JIMP, která je vybavena nejmodernějšími přístroji, jsou léčeni pacienti s akutním život ohrožujícím onemocněním. JIMP se nachází v prvním patře budovy A.

 

Většina pokojů je třílůžkových, ale lze si připlatit i za jednolůžkový nadstandardní pokoj. Každý pacient nejdříve prochází příjmovou ambulancí, kde je podrobně vyšetřen příjmovým lékařem a odeslán na lůžkové oddělení, kde je pak za pacienta po celou dobu hospitalizace zodpovědný ošetřující lékař. Každý přijatý pacient podstoupí odběr krve na základní krevní testy a rentgenové vyšetření plic.

 

Dvakrát týdně probíhá primářská vizita, během které jsou posouzeny dosavadní výsledky a jsou naplánována další vyšetření, léčba a datum propuštění. Potřebná vyšetření a zákroky absolvují pacienti buď v naší nemocnici (na radiodiagnostickém oddělení vyšetření rentgenem, ultrazvukem, počítačovým tomografem – CT, na endoskopickém oddělení gastroskopii, kolonoskopii a další), nebo v případě specializovaných výkonů pak na některém z pražských fakultních pracovišť. Pacient je průběžně seznamován s výsledky vyšetřování, informace mohou při souhlasu pacienta získat i rodinní příslušníci. V den propuštění dostane pacient propouštěcí zprávu pro praktického lékaře a léky na 3 dny, případně je mu nabídnuto další sledování v některé z našich odborných poraden.