Odběry ranní moče

Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče, příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.

 

  • Před odběrem vzorku moče proveďte omytí zevních genitálií vodou,
  • k vyšetření je nutné odebrat vzorek ze středního proudu moče – první část moče vymočte do záchodové mísy, střední část moče zachyťte do plastové zkumavky, zbývající objem moče opět do záchodové mísy,
  • u žen platí, že odběr musí být proveden mimo období menstruace,
  • nádobu s močí označte jménem a rodným číslem,
  • pokud se jedná o odběr moče na kultivaci, je nutné provést odběr do sterilní zkumavky, kterou Vám vydá ordinující lékař,
  • vzorek odneste do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin do laboratoře.