Sběr moče

Moč doporučujeme sbírat do čisté plastové lahve, během sběru musí být zajištěn dostatečný příjem tekutin , 1,5 – 2 litry denně. Sběrná nádoba s močí musí být po celou dobu sběru umístěna na suchém chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a dobře uzavřená.

 

  • Před započetím sběru se naposledy vymočte mimo odběrovou nádobu,
  • zaznamenejte si časový údaj zahájení sběru (tj. čas vyprázdnění močového měchýře),
  • veškerou moč dále sbíráte do sběrné nádoby (i moč před stolicí),
  • před ukončením sběru se naposledy vymočte do sběrné nádoby,
  • zaznamenejte si tento časový údaj o ukončení sběru,
  • po ukončení sběru změřte s přesností na 50 ml celkové množství sbírané moče nebo doneste veškerou moč do laboratoře,
  • zaznamenejte si celkový objem sbírané moče, moč promíchejte a odeberte vzorek do zkumavky, kterou označíte jménem a celým rodným číslem,
  • moč a žádanku doneste do laboratoře v den ukončení sběru.